• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:16

    اما متن مصوبه جدید آشفته و مبهم است و از شتابزدگی و فقدان تدبیر در تصویب آن حکایت می‌کند. معلوم نیست مصوبه فقط در مورد علمی-کاربردی‌ها و موسسات پژوهشی است یا اینکه مثل مصوبه سال ۱۳۹۰ شامل برخی دانشکده‌ها و موسسات آموزشی وابسته به دستگاه‌ها هم می‌شود. /۸