• خاطره وطن خواه   khvatan@

    1397/03/23 ساعت 17:15

    خانه از پای بند ویران است خواجه در بند نقش ایوان است حکایت تغییر و تحولات مدیریتی برخی وزارتخانه‌های اقتصادی که این روزها جای تدبیر برای وضعیت معیشتی مردم #تورم و #ارز هنوز دنبال لابی برای تقسیم پست و مقام هستند.انگار نه انگار بیرون از وزارتخانه چه می‌گذره!