• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/03/23 ساعت 13:30

    افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران: متهمان موسسه #ثامن‌الحجج با حضور ۳۶۰ شاکی ۲۸ خرداد محاکمه می‌شوند.برای تمام شکات پرونده احضاریه ارسال شده تا در جلسه دادگاه حضور داشته باشند