• بعد از گذشت چندین روز از ماجرای دبیرستان پسرانه و اتفاقاتی که افتاد پوران درخشنده توانست بالاخره مجوز فیلم جدیدش را بگیرد. بعد از «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» حالا نوبت فیلم تازه است: «هیس پسرها فریاد نمی‌زنند»