• حسن نمکدوست   hnamakdoost@

    1397/03/23 ساعت 12:04

    محبوب من، اصفهان، همه چیز را با هم می‌خواهد: هم آب و زاینده رود را، هم کشت و ذوب آهن را. هم گردشگر خارجی و درآمدش را و هم فولاد و پتروشیمی را. هم می‌خواهد شهری صنعتی باشد هم شهری علمی، فرهنگی و معنوی. خلاصه همه چیز را با هم می‌خواهد. در واقع، خواستن هیچ. درست مانند کشورم و خودم.