• اوریجینال کف خیابون، نه کپی لای درمونده.مثل اون«فحش ادبی»،«توانی»، مثل ۷۰۰ برابری دلار ۷ تومن به ۷ هزار ! تازه به لاین کیپر هم میگه لن کیپر! «مربی گیری» اینا همش اصله یکه یک ، کریستال پِلاس حتا. مثل اون « چندی» که رو به حشمت خان گفت، مثل اون « پَع » که به ۶۰۰ تای احمدی گفت …