• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/23 ساعت 16:18

    یعنی چه که هزینه‌ای از جیب مردم نمی‌شود؟ از آسمان می‌آید؟ بساطی شده‌ها!