• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/03/23 ساعت 11:32

    مجلس نمایندگان #کانادا طرح عدم احیای روابط باایران را تصویب کرد؛این طرح با محکوم کردن شدید ایران ازدولت کانادا خواسته تاطرح کنونی خود را برای ارتباط با ایران رها کرده وفورا تمامی مذاکرات برای احیای روابط دیپلماتیک باایران را متوقف،و سپاه را درلیست نهادهای تروریستی کانادا قرار دهد