• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/23 ساعت 13:48

    پای متهمان موسسه ثامن الحجج به دادگاه باز می‌شود سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران: ۲۸خرداد؛ محاکمه متهمان #ثامن‌الحجج با حضور ۳۶۰ شاکی