• ۱.همه آنچه دکتر ملکا تعریف کرده را می‌توان در تفاوت دو شیوه مهم براندازی نرم و سخت توصیف کرد. رضا به انگلیس رفت؛ روزمه سازی، اتصال به لابی قدرت فراملی و شبکه سازی آموخت و بعد تجهیز، بعنوان«رهبر جوان جهانی»به منطقه هدف برگشت و مستقیم به پایگاه قدرت چتم هاوسی‌های مقیم تهران وصل شد.