• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1397/03/23 ساعت 15:46

    دادستان عمومی و انقلاب تهران موظف شد ادعاهای #یاسی_اشکی در یک برنامه تلویزیونی #ماه_عسل مربوط به نوعی بیماری کمتر شناخته شده را در اسرع وقت پیگیری کند و نتیجه را گزارش دهد.