• جنگ لفظی نماینده ایران در اوپک با رییس جمهور آمریکا؛حسین کاظم پور اردبیلی ساعتی پیش به توییت ترامپ که دوباره اوپک را مسوول قیمتهای بالای نفت معرفی می‌کردواکنش نشان داد وبه رویترز گفت که شما نمی‌توانید دو عضو بنیانگذار اوپک را تحریم کنید وهمچنان اوپک را مسوول نوسان قیمت نفت بدانید