• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/03/23 ساعت 15:14

    همه نمایندگانی که قرار بود برای #جام_جهانی به روسیه بروند، به احترام افکار عمومی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور از سفر انصراف دادند. #مجلس