• شیوه‌ی کار بسیار ساده است و کاربران به‌عنوان نمونه می‌توانند با سؤال درباره‌ی زمان یا نتیجه‌ی بازی‌ ایران و مراکش، از سیری اطلاعات کسب کنند. برطبق اعلام رسمی اپل، دستیار صوتی سیری از سؤالات زیر پشتیبانی خواهد کرد و در ۲۶ کشور (از جمله آمریکا) فعال خواهد بود.