• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/03/23 ساعت 12:37

    #مهدی_تاج بدلیل وخامت حال و تاکید پزشکان به ممنوعیت پرواز و دوری از هرگونه هیجان نتوانست برای #جام_جهانی به #روسیه سفرکند . با تمام مشکلات شدیدی که بینمون وجود داشته وداره،بعنوان یک ایرانی براشون آرزوی سلامتی میکنم بهرحال ایشون پدر یک خانواده اس چند دقیقه قبل هم تلفنی صحبت کردیم