• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/22 ساعت 17:34

    پس از اعلام ارز تک نرخی، واردات و واردکنندگان با چالش‌های بسیاری مواجه شدند که ناشی از افزایش قیمت ارز برای آنها بود. چرا که نرخ ارزی که به واردات تعلق می‌گرفت، با شرایط اخیر دچار افزایش حدود ۵۰۰تومانی شد و این امر بر همه جوانب واردات تاثیر مستقیم گذاشت. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۲۴۱