• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/22 ساعت 19:12

    دادستان تهران: بر اساس معاینه پزشکی از دانش آموزان شاکی، تعرض به چند دانش آموز #مدرسه_معین تایید شده اما در حد تجاوز نبوده و متهم به آن اقرار کرده است. - پرونده یک متهم با چهار اتهام دارد. ولی ۶۰دانش آموز طومار امضا کرده اما ۱۵ نفر شکایت کرده و ۸ نفر در دادسرا حاضر شدند.