• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/22 ساعت 17:24

    سینمای پیش از انقلاب. هرکس ممکن است حسی متفاوت از ترکیب این چند واژه با هم بگیرد. دسته‌ای ممکن است آن را سرآغاز اتفاقی بزرگ به نام فیلم‌سازی در ایران قلمداد کنند و عده‌ای دیگر ممکن است به آن القابی نظیر مبتذل، منحط و بی‌مایه دهند. #فیلم_فارسی http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۲۱۵