• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/22 ساعت 15:14

    خدایا این بابا فقط بلده بگه نه! می‌گم بستنی می‌خری می‌گه نه! می‌گم اسباب‌بازی می‌گه نه! آخه خدایا مگه بلد نیست بگه آره؟! (صدایش را از پشت درب می‌شنوم) #پدرانه