• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/22 ساعت 10:24

    بزرگداشت شب قدر در سراسر ترکیه شب قدر در سراسر ترکیه با حضور نمازگزاران در مساجد با اقامه نماز و انجام عبادات و آیین این شب مبارک٬ گرامی داشته شد.