• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/22 ساعت 14:54

    ماجرای #دی_ماه ادامه دارد واکنش دکتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به صدور احکام سنگین برای برخی از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه؛ از آنجایی که اصل تفکیک قوا وجود دارد این موضوع در جلسه #سران_قوا مطرح خواهد شد