• سخنگوی اسبق قوه قضاییه هم انتقاد کرد: چطور از میان ده‌ها هزار وکیل بیست نفر انتخاب شدند؟ محمد میرصادقی به خبرآنلاین گفته که این کار توهین به سایر وکلاست. برای خواندن این مصاحبه به این لینک مراجعه کنید: https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۳۰۱۷/Politics/parties …