• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/22 ساعت 15:02

    پیام ترامپ به ایران بعد از دیدار با اون؛ امیدوارم بیایند و بر سر توافقی واقعی مذاکره کنند، چون واقعا دوست دارم این اتفاق بیافتد. اما فعلا برای این کار خیلی زود است.