• به اونا که ساندرو ثبت‌نام کردن، ال‌نود دادن. به اونا که هیواندا النترا ثبت‌نام کردن، جک فایو … میگن بخاطر تحریماست. پس‌فردا بلیط هواپیما می‌گیری میبینی دارن با همون اتوبوس‌های فرودگاه میبرنت مقصد …