• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/22 ساعت 23:02

    نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به همراه یونان رزمایش نظامی را برای آمادگی جهت عملیات در مناطق دوردست و نابود کردن اهداف خاص برگزار کرد. #شمر_زمان