• #نتانیاهو گفته می‌خواهد بحران آب را در ایران حل کند. همانها که خیال میکردند جواب حمله به t۴ را بدهیم جنگ میشود، هم باور کرده اند! عیب ندارد؛ صهیونیست‌ها اگر راست می‌گویند رسما اعلام کنند با ساخت راکتورهای قدرت در ایران که به آب شیرین کن متصلند موافقند، تا سیه روی شود …