• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/22 ساعت 17:42

    حضور پنج محصول ایرانی در معتبرترین رویداد انیمشینی جهان جشنواره انیمیشن «انسی» به عنوان مهمترین رویداد انیمیشنی جهان ، امسال میزبان پنج انیمیشن ایرانی «فیلشاه»، «آقای گوزن»، «بدو رستم بدو»، «روبی و جوجه‌ها» و «آخرین داستان» است.