• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/22 ساعت 17:29

    اما چرا مشخصا فراکسیون امید درباره چنین لایحه‌ای اعلام موضع فراکسیونی نکرد؟ این سوالی است که کاظمی‌درباره آن می‌گوید: « برخی از دوستان معتقد بودند که باید موضع گیری رسمی‌در اینباره گرفته شود و طبیعتا موضع ما هم به سمت و سوی رای به لایحه بود .» http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۲۶۵