• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/03/22 ساعت 10:40

    #سردار_سلیمانی رو به دوربین: امروز می‌خواهم پیشنهاد بی‌سابقه‌ای به مردم اسرائیل بدهم: عکسهای پهبادهای ما نشان می‌دهد شما از کمبود زمین‌های زراعی رنج می‌برید. ما حاضریم با یک تکنولوژی کاملا ایرانی ظرف چند ساعت تمام حیفا و تل‌آویو را برای شما شخم بزنیم. به ما اعتماد کنید.