• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/22 ساعت 18:23

    روزگار سخت #مهاجران_پاکستانی؛ در #شهر_ری تقریباً ۴۰۰ خانواده پاکستانی در فقری ترسناک زندگی می‌کنند و کودکانشان نه اوراق هویت دارند و نه حق تحصیل. آنها در شهریار، بندرعباس، یزد و شیراز هم هستند http://www.iran-newspaper.com/?nid=۶۸۰۰&pid=۹&type=۰ …