• قبلا هم نظر رهبری و اغلب مراجع همین بود؛ در گزارش‌های کیهان و وطن امروز هم ذکر شد. مشکل اینجاست که #شکار برای محلی‌های مستضعف عملا خلاف قانون و حرام است ولی در حفاظتگاه‌های محیط زیست خارجی‌ها و اشراف و سیاستمداران جلوی چشم ملت شکار میکنند! استاندارد دوگانه طبقاتی افتضاح!