• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/03/22 ساعت 14:06

    رئیس اتحادیه نمایشگاه داران از اختلاف قیمت #خودرو در کارخانه تا بازار بین ۵ تا ۱۰۰ میلیون پرده برداشت