• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1397/03/22 ساعت 14:18

    دیشب یک جایی افطار دعوت بودیم ١٥٠ تایی مهمان داشت، اواخر ، میزبان اصرار شدید داشت غذاهای باقی مانده را با خودتان ببرید حتی اگه خودتون مصرف نمی‌کنید بدهید به مستحق، خانواده ما ٥ ظرف از میزمان بردیم سر راه دادیم به بچه‌های کار که تا ساعت ١١ هنوز سر یک چهار راه بودند خیلی ذوق کردند