• فراکسیون امید   OmidParltyGroup@

    1397/03/22 ساعت 23:44

    پزشکیان: برخی نمی‌‌‌توانند FATF را تلفظ کند اما درباره آن اظهارنظرهای مختلفی می‌‌‌کنند http://www.famnews.ir/?p=۶۲۶۳