• سخنگوی دولت می‌گوید نگران بدخواهان خارجی نیستیم، مشکل اصلی ایجاد ترس داخلی‌ست. نوبخت در نشست خبری‌اش گفته: رهبر محترم کره شمالی با چه کسی می‌خواهد مذاکره کند؟ آیا کسی که در هواپیما با یک توییت نشست سران گروه هفت را دچار اخلال می‌کند قابل اعتماد است؟