• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1397/03/22 ساعت 23:46

    #اوبر تست #الکل می‌گیرد سیستم حمل‌ونقل #Uber قصد دارد با ثبت یک #پتنت تعیین سطح هوشیاری، مانع سوار کردن مسافرین مست شود این پتنت با بررسی رفتار کاربر مانند صدا، محل سوار شدن و … مست بودن یا نبون او را تعیین می‌کند