• مونیکا نادی وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان می‌گوید طبق قانون می‌شود والدینی که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام از کودکان‌شان ابزار تبلیغاتی ساخته‌اند، تحت تعقیب کیفری قرار داد. https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۲۸۸۲/society/social-damage …