• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/03/22 ساعت 21:09

    رئیس جمهوری: نباید اجازه دهیم این دستاورد بسیار بزرگ دیپلماسی با اقدامات یک جانبه و پیمان شکنی دیگران نابود شود. اگر ایران نتواند از امتیاز این توافق(برجام) استفاده کند، عملا ماندن در آن، امکان پذیر نخواهد بود.