• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/03/22 ساعت 10:32

    بازارهای #سکه و #خودرو منفجرشده دولت معلوم نیست چه می‌کنه آنوقت مجلسی که باید مسئولان خواب یا خائن رو احضارکنه، مشغول چه کاریه؟ تغییر نام کمیسیون «شوراها و امورداخلی» به کمیسیون «امورداخلی و شوراها»