• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/22 ساعت 08:42

    برای اینکه حق انتخاب داشته باشی، خدا عکس‌العمل فوری به اعمالت نشان نمی‌دهد، لذا تو مهربانی خدا را نمی‌بینی و فکر می‌کنی خدا تنهایت گذاشته است!