• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/03/22 ساعت 17:10

    «پل گیشا» پیاده‌راه می‌شود مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از تبدیل پل گیشا به «پل سبز زندگی گیشا» خبر داد.