• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/03/22 ساعت 19:11

    یک جلسه‌ای نشستم به قول یارو گفتنی بِست آو دِ بِست. با هر حرفیش هم میشه قهقهه زد و خندید و هم میشه زار زار گریه کرد.