• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/03/22 ساعت 14:25

    بر اساس استفتائی که دیروز از طرف دفتر رهبر انقلاب منتشر شده، شکار حیوانات حلال گوشت صرفاً به قصد تفریح و تفنن شرعاً جایز نیست. بنابراین حتی اگر شکار حیوانات مصداق جرایم تعزیری موضوع مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون تعزیرات هم نباشد، اگر به غیر ضرورت انجام شود حرام است.