• اینستاگرام بلای جان حقوق و حریم شخصی کودکان/ چرا بچه‌ها به ابزار تبلیغات برای والدین در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند؟ یک فعال حقوق کودک می‌گوید: استفاده ابزاری از کودکان در شبکه‌های مجازی و به‌خصوص اینستاگرام، مصداق بهره‌کشی از کودکان است و مشمول کودک‌آزاری‌های روانی.