• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/03/22 ساعت 09:52

    نماینده اسبق کنگره آمریکا ران پال: آمریکا ۴۰ پایگاه اطراف ایران دارد آیا آنها باید این را یک تهدید بدانند؟ اگر ایران اطراف آمریکا بسیاری پایگاه داشت چطور؟ آیا ما باید آنن را تهدید قلمداد می‌کردیم؟