• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/03/22 ساعت 18:29

    دادستان تهران: کیفرخواست متهم پرونده مدرسه غرب تهران با ۴عنوان اتهامی صادر شد وفردا به دادگاه ارسال میشود/درگزارش پزشکی به تعرضات جنسی اشاره شده و متهم هم پذیرفته است