• پی‌رو پی‌گیری یکی از مطالبات مردم درخصوص اقدام شهرداری منطقه۶ ، امروز در جلسه‌ای با حضور رییس سازمان زیباسازی و شهردار منطقه، شرح ماوقع و جزئیات را بررسی کردیم و درنهایت قرار شد سازمان زیباسازی ضمن فراخوان ارائه طرح برای پله‌ها، طرح برگزیده را با کاشی اجرا کند. #خیابان_ولیعصر