• اتفاق جالب در برنامه ۲۰۱۸ قرار بود هر شب یه ۲۰۶ جایزه بدن اما عادل گفت ۴ هفته پیش ۲۰۶ سی و خورده‌ای میلیون بود اما الان شده پنجاه‌وخورده‌ای. اسپانسر گفته شاید تا آخر مسابقات، ۲۰۶ بشه صدمیلیون، ما چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ خلاصه قرار شد هرشب ۳۰ میلیون جایزه بدن جای ۲۰۶