• او همچنین درباره سخنان نتانیاهو گفته که حرف‌هایش آنچنان پوچ و بیهوده‌ست که جز یک تبسم پاسخ دیگری ندارد. https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۳۱۲۷/Politics/government …