• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/22 ساعت 10:24

    کنفرانس بین‌المللی شناخت زیست بوم‌های گچی در آنکارا برگزار شد کنفرانس بین المللی «همکاری جهانی برای شناخت زیست بوم‌های گچی» با حضور اساتید و دانشجویانی از یازده کشور جهان در آنکارا برگزار می‌شود.